Borsa verileri yükleniyor...

Borsa Teknikleri

Dow Kurtları

Dow Kurtları

Bu ilginç strateji 1990’lı yılların ortasında popüler oldu. Revaçta olmayan hisselerin sonunda yön değiştireceği fikri doğrultusunda yatırım yapmaya ilişkin genel bir karşıt yatırım tarzı söz konusuydu. Bu teori, her yıl Dow Jones 30 Ortala...

Arbitraj Fiyatlandırma Teorisi

Arbitraj Fiyatlandırma Teorisi

Beta etkili bir sayısal risk ölçütü olarak kötü bir biçimde yara alırsa, yerini alacak başka bir şey var mı? Stephen Ross, risk yönetimi alanının öncülerindendiı: Ross, sermaye piyasalarında, arbitraj fiyatlandırma teorisi (AFT) adı verilen...

Sermaye Varlıkları Fiyatlandırma Modeli - SVFM

Sermaye Varlıkları Fiyatlandırma Modeli - SVFM

Risk ve ödülün birbiriyle ilişkili olduğunu belirtmenin yeni bir şey olduğunu söyleyemeyiz. Finans uzmanları yıllardır yatırımcıların daha fazla getiri elde etmek için daha fazla risk almaları gerektiği görüşünde birleşiyorlar. Yeni yatırın...

Beta ve Sistematik Risk

Beta ve Sistematik Risk

Beta mı? Bir Yunan harfinin bu tartışmada işi ne? Kuşkusuz bu fikir bir broker’dan çıkmamıştı. “Herhangi bir hisse senedinin (veya portföyün) toplam riskini, getirilerin toplam değişkenliği (varyans veya standart sapma) olarak akla yatkın b...

Riski Artırarak Karşılığını Almak

Riski Artırarak Karşılığını Almak

Bu aşamada her okunan bilmesi gerektiği gibi, risk karşılığı olan ödülü alır. Bu yüzden gerek akademik camiada, gerekse Wall Street’te, daha büyük zenginlikler elde etmek amacıyla riskten yararlanılması konusunda uzun süredir bir karmaşa ya...

Uygulamada Çeşitleme - Modern Portföy Teorisi

Uygulamada Çeşitleme - Modern Portföy Teorisi

Shakespeare’i yorumlamak gerekirse, fazla iyiliğin bir zararı dokunabilir mi? Diğer bir deyişle, çeşitlemenin, getirileri korumakta artık sihirli bir değnek etkisi gösteremeyeceği bir nokta var mı? Birçok çalışma, bu sorunun yanıtının koca ...

Riskini Azaltma - Modern Portföy Teorisi

Riskini Azaltma - Modern Portföy Teorisi

Portföy teorisi, tüm yatırımcılar karım gibidir; riskten kaçınır, önermesiyle başlar. Yatırımcılar yüksek getiri yanında güvenceli sonuçlar beklerler. Bu teori, yatırımcılara aradıkları getirilerle tutarlı, olası en az riske sahip hisse sen...

Riskin Belgelenmesi - Uzun Soluklu bir Çalışma

Riskin Belgelenmesi - Uzun Soluklu bir Çalışma

Finans alanında en iyi belgelenmiş söylemlerden biri, ortalama olarak, daha büyük riskler taşıyan yatırımcıların daha yüksek oranlarda getiri elde ettikleridir. Bu konuda en kapsamlı çalışmayı Ibbotson Associates yapmıştır. Verileri 1926200...

Ödül ve Risk Ölçütlerinde Beklenen Getiri ve Varyans

Ödül ve Risk Ölçütlerinde Beklenen Getiri ve Varyans

Bu basit örnek beklenen getiri ve varyans kavramları ile bunların nasıl ölçüldüklerini tanımlamaktadır. Farklı ekonomik koşullar altında, aşağıdaki genel getirileri (kâr payları ve fiyat değişiklikleri ile birlikte) beklediğiniz bir hisse s...

Riskin Tanımlanması - Getirilerin Dağılması

Riskin Tanımlanması - Getirilerin Dağılması

Risk çok kaygan ve kaypak bir kavramdır. Ekonomistler bir yana, yatırımcıların bile kesin bir risk tanımı yapmaları güçtür. American Heritage sözlüğü riski, zarar görme ve kaybetme olasılığı olarak tanımlar. Bir yıllık yüzde 5 kazandıran Ha...