Borsa verileri yükleniyor...

Riskin Tanımlanması - Getirilerin Dağılması

Risk çok kaygan ve kaypak bir kavramdır. Ekonomistler bir yana, yatırımcıların bile kesin bir risk tanımı yapmaları güçtür. American Heritage sözlüğü riski, zarar görme ve kaybetme olasılığı olarak tanımlar. Bir yıllık yüzde 5 kazandıran Hazine bonolarından alır, vade gününe kadar elimde tutarsam, gelir vergisinden önce, yüzde 5 oranında bir getiri kazanacağım aslında kesindir. Kaybetme olasılığı yok denecek kadar azdır. Yüzde 6 kâr payı sağlayacağı öngörüsüyle, yerel bir şirketin sıradan bir hisse senedini alıp bir yıl elde tutarsam, kaybetme olasılığı daha çoktur. Şirketin kâr payı eksilebilir ve daha önemlisi, yıl sonu piyasa fiyatı, daha büyük bir kayba yol açarak çok daha düşebilir. Bu bakımdan, yatırım riski, beklenen getirilerin gerçekleşmemesi ve özellikle elinizdeki hisse senetlerinin fiyatının düşme olasılığıdır.

Akademisyenler, yatırımcının riskinin, beklediği hisse senedi getirilerini elde etmekte uğradığı düş kırıklığı ile ilişkili olduğunu bir kez kabul ettikleri takdirde, doğal bir ölçüt kendiliğinden ortaya çıkar olası değişkenlik veya gelecekteki getirilerin dağılması. Böylece, parasal risk, genelde, getirilerin değişime uğraması veya standart sapması olarak tanımlanmaktadır. Uzun soluklu olarak ne demek istediğimizi aşağıdaki tabloda açıklıyoruz. Getirileri ortalamasından (ya da beklenenden) fazla açılma olasılığı olmayan bir hisse senedi için riski az veya risksiz denir. Getirileri yıldan yıla oldukça değişken olan bir hisse senedinin (bazı yıllarda büyük kayıpların tipik olabildiği) ise riskli olduğu söylenir.